Текстові редактори Текстові редактори

Текстовий редактор — комп’ютерна програма, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту і т. п. Такі редактори забезпечують розширену функціональність — підсвічування синтаксису, сортування рядків, шаблони, конвертацію кодувань, показ кодів символів і т. п. Іноді їх називають редактори коду, тому що основне їхнє призначення — написання вихідного коду комп’ютерних програм.

Всього програм в категорії 7

Текстовик Notepad++ AkelPad PSPad EditPad Lite UltraEdit Bred2i